Explorando

PAN e LATA, que conxuntamente co resto da Familia de “fai Clic ao teu bocata”, ensinarán e guiarán nos obradoiros aos mais pequenos e aos non tan pequenos as propiedades e beneficios das nosas conservas e a súa inclusión na dieta habitual.

Obradoiros CURSO CEIP de Riomaior ( )
Obradoiros CURSO CEIP Monte Baliño ( )
Obradoiros CURSO CEIP Pérez Viondi ( )