Aplicacións Móbiles

Non piques peques

Non piques non peques

Aplicación que permite coñecer cales son os peixes e mariscos máis habituais en Galicia.

Android iOS
A guía de especies

A guía de especies pesqueiras

Aplicación de consulta das especies pesqueiras que habitan as costas galegas.

Android iOS
Pesca de rias

pescadeRías ¿de onde se non?

Aplicación que identifica e localiza os produtos procedentes da pesca artesanal galega.

Android