Explorando

PAN e LATA, que conxuntamente co resto da Familia de “fai Clic ao teu bocata”, ensinarán e guiarán nos obradoiros aos mais pequenos e aos non tan pequenos as propiedades e beneficios das nosas conservas e a súa inclusión na dieta habitual.

Obradoiros VERÁN Concello de Cortegada e Mondariz ( )
Obradoiros VERÁN Concello de Ribadumia e Vilanova ( )
Obradoiros VERÁN Concello de Verea e Cartelle ( )